GSX600F Katana Lowering kit

Suzuki GSX600F Katana Lowering kit by Lust Racing

  • GSX600F Katana Lowering kit 1-9/16" (-40mm) 98-06